Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Behandling av metastaserende sykdom / Livsforlengende og palliativ behandling

Historisk har ca en tredjedel med nyrecellekreft ikke blitt diagnostisert før de har utviklet metastaser (Gudbjartsson et al., 1996). Man antar at denne andelen vil synke noe gjennom de nærmeste årene. Dette er en gruppe pasienter med dårlige leveutsikter samlet sett (Ljungberg et al., 2000). Den mediane kreftspesifikke overlevelsen er 7 måneder, og 5 års overlevelsen er angitt å ligge mellom 0 og 20 % (Gudbjartsson et al., 1996; Leibovich et al., 2003b; Ljungberg et al., 2000). 80 % av nyrekreftmetastaser er multifokale, og 40-50 % holder seg innen et organ (Ljungberg et al., 2000). Lungene er vanligste spredningsorganet, og er sammen med skjellettet den vanligste lokalisasjon av solitære metastaser. Noen effektiv standardbehandling for denne gruppen pasienter finnes ikke (Fossa et al., 2000). Det finnes flere måter å angi prognoser for ulike pasientgrupper med RCC og metastaser. Mest brukt i studier har vært MSKCC (Memorial-Sloane-Kettering Cancer Criterias)(Motzerkriteriene) (Motzer et al., 2002a; Motzer et al., 2002b; Motzer et al., 2004). Disse er tid fra initial diagnose til systemisk behandling for metastaser < 12 mndr, Karnofsky index < 80%, LD >1,5 x normalverdi, Hb < nedre normalgrense, Korrigert S-Kalsium > 2,5 mmol/L. Ingen positive tyder på god prognose, 1-2 positive faktorer betyr intermediær prognose, > 2 positive kriterier tyder på dårlig prognose.

8.1. Kirurgi ved primært metastaserende nyrecancer

8.2. Strålebehandling ved metastatisk sykdom

8.3. Systemisk behandling ved metastatisk sykdom

Sist faglig oppdatert: 03. september 2015