Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

20.4. Behandling

Innvekst i muscularis propria er en kontraindikasjon mot endoskopisk fjerning (endoskopisk mukosal reseksjon eller endoskopisk submukosal disseksjon) (Pape et al., 2012). Dersom man under utred­ning påviser glandelmetastaser og evt. fjernmetastaser, må det vurderes nytteverdien av å fjerne primærtumor.

Gitt at det ikke er indikasjon for ytterligere utreding, eller at man ikke påviser metastaser ved utredning, vil fjerning av primærtumor basere seg på følgende prinsipper:

  • NEN under 1 cm: Kan normalt fjernes endoskopisk (Ramage et al., 2016).
  • NEN 1–2 cm: Dybdeveksten avgjør hvorvidt svulsten kan fjernes endoskopisk, eller om det trengs et kirurgisk inngrep etter samme prinsipper som for adenokarsinomer1
  • Rektale NEN >2 cm: Anbefales fjernet kirurgisk (Al Natour et al., 2012).

Ved innkomplett reseksjon anbefales kontroller for G1 og G2 svulster, mens for G3 svulster anbefales ytterligere kirurgi.

Dersom det påvises nevroendokrin tumor i biopsier fra en liten polypp, anbefales snarlig rektoskopi for å påvise polypprester eller sårflaten etter biopsi før denne tilheles og blir vanskelig identifiserbar. Dersom polyppområdet kan påvises, bør det gjøres endoskopisk mukosal reseksjon (Chen et al., 2016).

For metastastisk sykdom er behandlingsprinsippene som for andre NEN, se Generelt om behandling.

1Ved innvekst i muscularis propria kan ikke tumor fjernes radikalt med endoskopisk mukosal reseksjon eller endoskopisk submukosal disseksjon og det er indikasjon for kirurgisk inngrep etter samme prinsipper som for rektale adenokarcinomer eller evt. nyere endoskopiske teknikker som endoscopic full thickness resection (EFTR). Vurdering av om det er innvekst i muscularis propria kan gjøres med EUS eller at man ved forsøk på endoskopisk mukosal reseksjon eller endoskopisk submukosal disseksjon ikke greier å heve submucosa med svulsten etter injeksjon av væske under svulsten som tegn på innvekst i muscularis propria.

Siste faglige endring: 20. oktober 2020