Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.4. Fastlegens rolle

Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med NET er en spesialistoppgave, men fast­legen har en sentral plass i initial diagnostikk og henvisning. Underveis i behandlingen bidrar fastlegen med injeksjoner av somatostatinanaloger. Samarbeidet fortsetter også etter at pasienten har fått kontaktlege i spesialisthelsetjenesten, blant annet med håndtering av bivirkninger, lindring av symptomer, sykmelding og kontakt med NAV.

For generelle betraktninger rundt fastlegens rolle i norsk kreftomsorg, se publisert informasjon på Helsedirektoratets nettsider

Siste faglige endring: 20. oktober 2020