Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12. Oppfølging og kontroller

Oppfølgingslengde og kontrollhyppighet justeres i forhold til pasientens alder, komorbiditet, antatt prognose og behandlingsalternativer ved residiv eller progresjon.

Ved utskrivningssamtale med pasient og eventuelt pårørende, forberedes pasienten på hva han/hun kan forvente seg etter utskrivelsen, og det informeres om hvor pasienten kan henvende seg med problemer. Pasient og pårørende orienteres om kontrollopplegget.

12.1. Antatt radikalt opererte

12.2. Pasienter med gjenværende ikke-resektabelt tumorvev

12.3. Hyppighet av kontroller av pasienter med gjenværende tumorvev

12.4. Fastlegens rolle

12.5. Seneffekter og senbivirkninger

Siste faglige endring: 20. oktober 2020