Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.1. Antatt radikalt opererte

Billeddiagnostikk

Ved kontroller bør det gjøres billeddiagnostikk. Hos pasienter under 50 år anbefales MR, der MR kan brukes for å redusere strålebelastningen. Ellers anbefales enten MR eller CT, avhengig av lokale preferanser, kompetanse og kapasitet. MR er generelt bedre på å visualisere lever­pato­logi, og CT kan være bedre på patologi ekstrahepatisk. Med mindre det er kontraindika­sjoner mot kontrast, er det helt vesentlig at CT-undersøkelser av abdomen gjøres i både arteriell og portovenøs fase. Det er ikke indikasjon for å gjøre SRI rutinemessig. 68Ga-DOTATOC, ev. 18F-FDG PET, kan være nyttig ved mistanke om residiv eller progredierende sykdom når det er funn av usikker eriologi på CT eller MR.

Biomarkører

CgA i serum kan følges hos pasienter med NET som har fått påvist forhøyet CgA preoperativt.

Nytten av CgA i oppfølgingen er omdiskutert og lite dokumentert, og anbefales ikke uten samtidig bildekontroll. Dersom CgA var normal før operasjon, er det neppe grunn til å måle CgA rutinemessig.

Det er ikke indikasjon for å gjøre U-5HIAA målinger rutinemessig.

Hyppighet av kontroller etter antatt radikal operasjon

NET: Bør følges opp i 12 år fra tidspunkt for antatt radikaloperasjon. Dette gjelder også nevro­endokrine appendikssvulster, der det etter gjeldene retningslinjer er indikasjon for hemiko­lektomi og det påvises glandelmetastaser i operasjonspreparatet, og hos pasienter med nevro­endokrine rektumsvulster G2, uansett størrelse, og nevroendokrine rektumsvulster G1 større enn 1 cm. (D)

NEC: Bør følge opp i 5 år. (D)

Tabell 12.1. Anbefalte intervaller for kontroller for radikalt opererte NET G1 og G2

 

3 mnd

6 mnd

1 år

1,5 år

2 år

2,5 år

3 år

4 år

5 år

7 år

9 år

12 år

NET G1-G3

 

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

NEC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

Siste faglige endring: 20. oktober 2020