Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.6. Strålebehandling

Strålebehandling er aktuelt som palliativ behandling ved symptomgivende svulster og metas­taser, særlig ved smertefulle skjelettmetastaser. Stereotaktisk strålebehandling kan også være aktuelt.

Strålebehandling, eventuelt i kombinasjon med kjemoterapi, kan vurderes som potensielt kurativ behandling ved NEC med lokalisert sykdom, spesielt ved primærtumor i øsofagus (Ku et al., 2008; Meng et al., 2013). Se Øsofagus.

Siste faglige endring: 20. oktober 2020