Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.3. Radiologiske undersøkelser

I den radiologiske rapporten beskrives primærtumor og metastaser i henhold til RECIST 1.1 kriterier (Maks 5 mållesjoner totalt, maks 2 per organ) som følges fra gang til gang for objektivt å kunne måle endringer i sykdomsutviklingen. Siden høyt og middels differensierte svulster (NET) vokser sakte, er det viktig å sammenligne lesjonenes størrelse over en lengre periode.

CT og MR

Computer tomografi (CT) og Magnetisk resonans tomografi (MR) er standard ved primærdia­gnostikk og oppfølging av NEN. En dedikert protokoll for CT med intravenøst kontrastmiddel i arteriell og portovenøs fase er avgjørende for å visualisere og karakterisere NEN (se vedlegg). Det anbefales på diagnosetidspunktet å skanne thoraks (CT), abdomen og bekken for primærtumor og/eller metastaser (Pavel et al., 2012).

MR med intravenøst kontrastmiddel gir ofte en bedre visualisering og karakterisering av små lever- og pankreaslesjoner. Bruk av MR i oppfølging og kontroller gir ingen stråling, og anbefales særlig ved forventet lang oppfølgingstid. I tillegg kan MR fremstille lesjonene også uten bruk av intravenøst kontrastmiddel og kan derfor brukes hos pasienter med nyresvikt.

CT eller MR tynntarm kan ha ekstra verdi ved deteksjon av primærtumor i tynntarm (Ganeshan, Bhosale, Yang, & Kundra, 2013).

Anbefalinger:

  • Ved primærutredning anbefales dedikert CT eller MR av thorax/abdomen/‌bekken. (C)
  • Ved oppfølging og kontroller anbefales dedikert CT abdomen, alternativt MR av yngre (under 50 år) pasienter ved forventet lang oppfølgingstid. (D)
  • Ved saktevoksende svulster må lesjonenes størrelse sammenlignes over en lengre periode. (D)

Siste faglige endring: 20. oktober 2020