Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

23. Vedlegg

CT 3-fase lever/abdomen-undersøkelsen

Region

Lever/abdomen

Indikasjon

Hypervaskulære metastaser, cirrhose og primære levertumorer.

Forberedelser/utstyr

Pasienten bør være fastende minst 4 timer før us.

Drikke mest mulig vann (evt. kontrast) ca. 1½–2 t før us. og minst ett glass like før iv.kontrast serie.

Full blære hvis lille bekken er inkludert i undersøkelsen.

Pasientleie

Pasienten ligger på ryggen med bena først i gantry.

Armene opp over hodet.

 

KM: Iomeron 350 mgI/ml

KM mengde: Kontrast doseres etter pasientens vekt og en subjektiv vurdering av kroppstype.

NaCl: 50 ml

Flow: 3,5–5 ml/sek (tilpasses injeksjons tid)

Injeksjonstid: 30–35 sekunder

Injeksjonsside: Via venflon i fossa cubitii i høyre/venstre arm. Helst ikke gjennom CVK.

Delay:

 

Senarteriell fase:

SmartPrep/SureStart første snitt nivå, ROI i aorta (180HU)

15 sekunders diagnostisk delay

 

Portovenøs fase:

Injeksjonstid + 40 sekunder

Eksempel:

Senarteriell fase: 35 sek + scantid: 4 sek = 39 sek

Injeksjonstid kontrastmiddel: 30 sek + 40 sek = 70 sek

Portovenøs fase: 70 sek – 39 sek = 31 sek

 

Dette blir en omtrentlig forsinkelse som regnes ut eksakt etter undersøkelsen (se delay i screensave + 15 sekunder) og noteres i RIS.

Gjennomføring

Pustebeskjed: «Pust inn, hold pusten» «Pust igjen»

Serier

Scout/dual scano

front+side

 

1. K-

Diafragma – gjennom lever

 

2. Senarteriell fase

Diafragma – gjennom lever

 

3. Portovenøs fase

Diafragma – crista/promotoriet/bekkenbunn

Kriterier

Protokollen benyttes hvis det er mistanke om primær levertumor eller hypervaskulære metastaser (carcinoid, pankreas øy-celle-tumor, sarcom, melanom, binyretumor, mammae, nyre).

K-: Radiolog angir om det ønskes serie uten kontrastmiddel.

SENARTERIELL FASE: For optimal timing bør «Smart-prep» benyttes. Det er lagt inn en 15 sekunders diagnostisk forsinkelse for optimal fremstilling av hypervaskulære metastaser (parenkymarteriell fase).

PORTOVENØS FASE: Undersøkelsen times slik at eksponering påbegynnes ca. 40 sekunder etter endt kontrastmiddelinjeksjon.

Hos en gjennomsnittspasient vil portovenøs fase inntreffer ca. 20–50 sekunder etter endt kontrastinjeksjon.

SENSERIE: Kan være til nytte ved påviste lesjoner av usikker etiologi.

Siste faglige endring: 20. oktober 2020