Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Sjeldne svulster

Maligne høygradige (grad III) meningeomer er sjelden forkommende. Diagnostikk og behand­ling også av disse er beskrevet over. Merk at pasienter med slike meningeomer skal inkluderes i «Pakkeforløp for hjernekreft». 

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020