Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.1. Gradering av meningeomer

WHO grad I

Godartede meningeomer (WHO grad I) er delt inn i en rekke undertyper hvor ingen av kriteriene for en høyere grad lesjon basert på morfologiske kriterier er til stede. Det er imidlertid en ikke ubetydelig inter-observer variabilitet i klassifikasjon, ikke minst infiltrasjon­skriterier (da normalt vev ikke nødvendigvis foreligger i prøvene som er sendt inn). Det er forhåpninger om at DNA metyleringsbasert klassifikasjon i fremtiden skal kunne gi en sikrere risikostratifisering av meningeom (140).

WHO grad II

Meningeomer som erfaringsmessig har økt tendens til residiv/aggressiv oppførsel klassifiseres som WHO grad II meningeomer. Atypiske meningeomer (WHO grad II) viser per definisjon innvekst i hjernevev og/eller fremviser 4 eller flere mitoser på 10 synsfelt ved høy forstørrelse. I tillegg er tre av de følgende funn nok for å diagnostisere atypisk meningeom: tumornekrose, høy celletetthet, høy kjerne-cytoplasma-ratio, prominente nukleoli og «sheating» vekstmønster.  Noen undertyper av meningeomer slik som chordoid meningeom og klarcellet meningeom skal per definisjon klassifiseres som WHO grad II uavhengig av mitotisk aktivitet, grad av atypi og celletetthet.

WHO grad III

De mest aggressive meningeomene klassifiseres som WHO grad III. Den største gruppen WHO grad III meningeomer er de anaplastiske. Disse har per definisjon 20 eller flere mitoser på 10 synsfelt ved høy forstørrelse. Til WHO grad III meningeomer hører også to sjeldne varianter, papillært meningeom og rhabdoid meningeom, uavhengig av mitotisk aktivitet. WHO grad III meningeomer har evne til metastasering både innad i og utenfor sentralnervesystemet.

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020