Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11. Patologi

Meningeomene utgjør den klart største gruppen av svulster i hjernehinnene. Disse antas å utgå fra meningoteliale (araknoidale) celler og er vanligvis tilheftet den indre overflaten av dura. Meningeomene deles i en rekke undertyper basert på det mikroskopiske bildet og de klassifi­seres i henhold til Verdens helseorganisasjons (WHOs) skjema, som i all hovedsak er basert på morfologiske kriterier (1). WHOs klassifikasjon er basert på gradering og skiller mellom menin­geomer WHO grad I (benigne), WHO grad II (atypiske) og WHO grad III (maligne). Populasjons­baserte studier anslår at 80–90 % av meningeomer er WHO grad I, cirka 10–15 % er WHO grad II, og 1–3 % er WHO grad III (4;9;139). De hyppigst forekommende subgruppene er meningotelialt menin­geom, fibrøst meningeom og blandet meningeom som alle klassifiseres som meningeomer WHO grad I. Selv om meningeomdiagnosen skjer tentativt basert på karakteristiske radiologi­funn (se kapittel Bildediagnostiske undersøkelser), er det vanskelig å skille et atypisk eller ondartet meningeom fra et WHO grad I meningeom utelukkende på grunnlag av radiologi og diagnosen bekreftes ved histopatologi.

11.1. Gradering av meningeomer

11.2. Aktuelle immunhistokjemiske undersøkelser ved meningeomer

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020