Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.1. Kontroller

Av ovenstående følger disse postoperative kontrollanbefalinger.

Ubehandlede svulster

Man revurderer pasienter med små, asymptomatiske, ikke-behandlede meningeomer med en kontroll-MR etter seks til 12 måneder. Tilnærmingen til den enkelte pasient individualiseres. Hvis pasienten er symptomfri og det ikke er tegn til tumorvekst, kan pasienten overvåkes med MR-kontroller på årlig basis i tre til fem år, for deretter å øke kontrollintervallet til hvert andre eller tredje år så lenge pasienten forblir kandidat for terapeutisk intervensjon. En slik «vente og se»-tilnærming er spesielt egnet for eldre pasienter og dem med betydelig komorbiditet.

Meningeom WHO grad I

Kontrollene kan differensieres etter reseksjonsgrad.

  • Simpson grad 1: MR-kontroll postoperativt og etter 12 og 24 måneder. Dernest individuell plan, avsluttende MR anbefales etter 10 år dersom det i perioden ikke påvises recidiv, eventuelt tidligere dersom alder, komorbiditet eller andre faktorer taler for det.
  • Simpson grad 2,3,4 og 5: MR-kontroll postoperativt og etter 12 og 24 måneder. Dernest individuell plan i henhold til vekstrate, muligheter for videre behandling og alder.

Meningeom WHO grad II

MR-kontroll postoperativt og / eller postirradiært etter 6 og 12 måneder og deretter årlig dersom ikke recidiv. Ved residiv vurderes reoperasjon og/eller strålebehandling.

Meningeom WHO grad III

Pasienten kontrolleres med MR caput postoperativt / postirradiært hver 3–4. måned i 2 år, deretter hver 6. måned i 3 år og videre årlig.

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020