Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.3. Bakgrunn og arbeidsprosess ved 1. utgave 2020

Utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling var et viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet 2006–2009 (143) (forlenget til 2011). Og videre utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene er en kjerneoppgave i oppfølging av Sammen mot kreft- Nasjonal Kreftstrategi 2013–2017 (144) og i videreføringen og oppdateringen av denne, jf. Nasjonal kreftstrategi Leve med kreft (2018–2022) (145). Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Nasjonale faggrupper tilsluttet Onkologisk Forum har i en årrekke arbeidet med – og utviklet behandlingsveiledere og handlingsprogram for ulike krefttyper. Helsedirektoratet har tatt utgangspunkt i, og bygget på dette arbeidet.

Helsedirektoratet rettet en henvendelse til aktuell faggruppe og ba om forslag til representanter til en arbeidsgruppe som skulle settes sammen av legespesialister fra relevante spesialiteter. Alle nødvendige faggrupper og alle helseregioner skulle være representert.

De regionale helseforetakene (RHF-ene) er gitt mulighet til å gi tilbakemelding på arbeidsgruppenes sammensetning. RHF-ene ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid ble fristilt til retningslinjearbeidet, i henhold til tidligere Oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Norsk nevroonkologisk interessegruppe har hatt handlingsprogrammet til vurdering og gitt innspill til arbeidsgruppen før utkast ble sendt til Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet ferdigstilte i samarbeid med arbeidsgruppen i 2020 et høringsutkast som ble sendt på høring til RHF-ene, Den norske legeforening og Kreftforeningen og Norsk nevroonkologisk interessegruppe i juni 2020. Etter høring vurderte arbeidsgruppen og Helsedirektoratet høringsinnspillene og justerte handlingsprogrammet. Endelig utgave ble ferdigstilt og publisert av Helsedirektoratet i desember 2020.

Referansegruppe – første utgave av handlingsprogrammet

 • Petter Brandal, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF (leder)
 • Kirsten Marienhagen, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Bjørn Henning Grønberg, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital HF
 • Øystein Fluge, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Helse-Bergen HF, Haukeland
 • Tora Skeidsvoll Solheim, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital HF
 • Roar Kloster, Nevrokirurgi-, øre-nese-hals-, og øyeavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Ole Solheim, Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital HF
 • Rupavathana Mahesparan, Nevrokirurgisk avdeling, Helse-Bergen HF, Haukeland
 • Torstein R. Meling, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF
 • Anette Storstein, Nevrologisk avdeling, Helse-Bergen HF, Haukeland
 • Kjell Arne Kvistad, Radiologisk avdeling, St. Olavs hospital HF
 • Anders Palmstrøm Jørgensen, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus HF
 • Kristin Myrmel, Klinisk patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Pitt Niehusmann, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus HF
 • Siri Briskemyr, Avdeling for medisinsk genetikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

I en tidlig fase av arbeidet var ytterligere tre personer med, men disse var ikke med på siste del av arbeidet med retningslinjene:

 • Bård Kronen Krossnes, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus HF
 • Paal-Henning Pedersen, Nevrokirurgisk avdeling, Helse-Bergen HF, Haukeland
 • Christoffer Jonsrud, Avdeling for medisinsk genetikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Arbeidsgruppe – første utgave av handlingsprogrammet for hjernesvulst generelt

 • Torstein R. Meling, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF (leder)
 • Rupavathana Mahesparan, Nevrokirurgisk avdeling, Helse-Bergen HF, Haukeland
 • Roar Kloster, Nevrokirurgi-, øre-nese-hals-, og øyeavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Petter Brandal, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF (sekretær)

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020