Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Dette handlingsprogrammet omhandler meningeomer. De aller fleste meningeomer er godartede svulster som pasientene kureres for. Insidensen har økt i takt med tilgang på bedret diagnostikk og meningeomer er nå den vanligste hjernesvulstentitet. Omkring 1 % av befolkningen har meningeom og de fleste trenger ingen behandling. Overbehandling av asymptomatiske pasienter bør unngås. Kirurgi er hovedbehandlingen ved symptomatiske svulster og bare unntaksvis er det aktuelt med supplerende terapi som i så fall gis i form av strålebehandling. Også ved radiologisk vekst bør man vurdere behandling.

Det bør nevnes at kriteriene for å stille diagnosen atypisk meningeom ble endret i 2016 (1), og dette vil medføre at man vil diagnostisere flere WHO grad II meningeomer enn tidligere.

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020