Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Forekomst

Ifølge Kreftregisteret registreres cirka 450 nye tilfeller per år i Norge (3). Forekomsten av meningeom øker gradvis med alderen og median alder ved diagnose er 65 år (4). Meningeomer er sjeldne hos barn (5), bortsett fra ved arvelige syndromer som for eksempel nevrofibromatose type 2 (NF2). Terapeutisk strålebehandling disponerer for meningeomer senere i livet (6;7).

Meningeomer er 2–3 ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn (8;9). For spinale meningeomer, som utgjør cirka 10 % av alle meningeomer, er den kjønnsbetingede skjevfordelingen enda høyere, cirka 9 til 1. Denne skjevfordelingen er imidlertid mindre tydelig eller fraværende ved atypiske eller anaplastiske meningeomer, hos barn, og ved stråleinduserte meningeomer.

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020