Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.6. Utredningsforløp

Enten det foreligger en klinisk mistanke om meningeom, basert på anamnese eller klinisk undersøkelse, eller det foreligger en radiologisk mistanke, basert på CT, bør det utføres en MR-undersøkelse før henvisning. Dersom det klinisk og/eller radiologisk er usikkerhet rundt diagnosen og man har høygradig gliom som en aktuell differensialdiagnose, skal pasienten henvises til «Pakkeforløp for hjernekreft». Er dette avklart og man føler seg trygg på at pasienten har en benign og saktevoksende svulst, skal pasienten henvises til lokal nevro­kirurgisk avdeling for vurdering. Dersom man føler seg trygg på at pasienten kan observeres uten behandling og følges med MR-kontroller, kan man la nevrologisk avdeling ta seg av oppfølgingen. Hovedregelen er imidlertid at nevrokirurg skal konsulteres. Etter vurdering av henvisning og bilder hos nevrokirurg vil asymptomatiske og små meningeomer ofte bli henvist tilbake til fastlege eller lokal nevrologisk avdeling med råd om fremtidig billedmessig oppfølging og observasjon.

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020