Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.7. Stadieinndeling

Stadieinndeling er ikke aktuelt for meningeomer. De aller fleste meningeomer er benigne og gir ikke metastaser. Veldig få meningeomer er cellulært maligne, men disse kan gi fjernmetas­taser både i og utenfor sentralnervesystemet.

Anbefalinger

  • De fleste meningeomer diagnostiseres som tilfeldig bifunn og gir lite eller ingen symptomer
  • Radiologisk diagnostikk av meningeomer skal alltid utføres med MR tumorprotokoll. Minimumskrav av serier er T1 før og etter kontrast, T2 og FLAIR
  • Alle pasienter med radiologisk diagnostisert meningeom skal henvises til nevrokirurg for vurdering
  • Histopatologisk diagnose er et viktig og avgjørende supplement til radiologi når endelig diagnose skal stilles for pasienter som blir operert for antatt meningeom
  • Gradering av meningeomer skjer på bakgrunn av histopatologiske aggresivitetstrekk

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020