Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Diagnostikk og utredning

Fastlegen er viktig for diagnostisering og oppfølging av pasienter med meningeom. Mange pasienter er asymptomatiske og ikke sjelden vil diagnosen være på bakgrunn av et tilfeldig funn på MR. Fastlege vil henvise til spesialisthelsetjenesten og informere pasienten om at dette blir gjort, samt gi innledende informasjon om mistenkt diagnose. Dersom pasienten er symptomatisk bør dette presiseres i henvisningen til spesialisthelsetjenesten. Oppfølging av pasienter med (tidligere) meningeom vil skje i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og fastlege. Fastlege bør ha et særskilt fokus på å avdekke symptomer hos pasienter med kjent meningeom eller som tidligere er behandlet for meningeom.

Helsedirektoratet har i samarbeid med en arbeidsgruppe av fastleger, utarbeidet et dokument som beskriver fastlegenes rolle ved kreft.

Det vises også til nasjonal veileder for pårørende.

5.1. Symptomer og funn

5.2. Utredning

5.3. Kliniske undersøkelser

5.4. Bildediagnostiske undersøkelser

5.5. Laboratorieprøver

5.6. Utredningsforløp

5.7. Stadieinndeling

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020