Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.3. Overlevelse

Gjennom hele perioden ser vi en kontinuerlig økning i overlevelse etter melanom i hud (Figur 1), men overlevelsen varierer etter kjønn, alder og stadium. Best overlevelse ser vi for kvinner, særlig i de yngste aldersgruppene (<40 år). I 5-års perioden 2016–2020 var 5 års relativ overlevelse ved melanom, for alle stadier samlet, 94.9 og 90.1 for henholdsvis kvinner og menn (Larsen, 2021). I samme periode var 5-års relativ overlevelse for pasienter med fjernmetastase 55.1% for kvinner og 36.6% for menn (Larsen, 2021), en vesentlig økning for begge kjønn siden 2010 (Figur 4) som mest sannsynlig er et resultat av ny medikamentell behandling. Kumulativ langtids-overlevelse grunnet sene dødsfall gir lavere overlevelse enn forventet etter både 10 og 15 år.

Overlevere etter melanom har økt risiko for en ny primær kreftdiagnose. Høyest er risikoen for å få et nytt melanom eller annen hudkreft men risikoen er også økt for flere andre kreftformer (Robsahm et al., 2014). God overlevelse etter melanom gir høy prevalens av sykdommen og en stadig større gruppe med forhøyet risiko for ny kreftsykdom. Antall personer i live etter diagnosen melanom i hud var 30 034 per 31.12.20 (prevalens). Det var 2 274, 7 948, 6 744 og 13 068 pasienter i live henholdsvis <1 år, 1–4 år, 5–9 år og ≥10 år etter diagnose (Larsen, 2021).

Siste faglige endring: 05. juli 2023