Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.4. Oppsummert

Kort oppsummert, Norge har høy forekomst av melanom, som kan se ut til å flate ute for aldergruppene 50-69 år. Vi har også høy dødelighet, som delvis kan skyldes forsinkelse i diagnose (både hos pasient og lege) (Robsahm et al., 2021). Vi kan heller ikke utelukke at ulikheter med hensyn til screening-aktivitet og registrering kan forklare noe av forskjellene mellom land. Fordi >80% av melanomtilfellene har lokal sykdom ved diagnose er 5-års relativ overlevelse generelt god, ca. 90% for menn og 95% for kvinner (Nasjonalt kvalitetsregister for melanom, 2021). For melanom med metastase har overlevelsen økt i løpet av de seneste årene, som mest sannsynlig er et resultat av ny medikamentell behandling.

Figur 1: Aldersjustert insidens og mortalitets rater, samt 5-års relativ overlevelse (%) i perioden 1965–2020, for menn og kvinner (Larsen, 2021)
Figur 1: Aldersjustert insidens og mortalitets rater, samt 5-års relativ overlevelse (%) i perioden 1965–2020, for menn og kvinner (Larsen, 2021)

Figur 2: Forekomst av melanom i hud etter alder ved diagnose, i perioden 1991–2020, for menn og kvinner (Nasjonalt kvalitetsregister for melanom, 2021).
Figur 2: Forekomst av melanom i hud etter alder ved diagnose, i perioden 1991–2020, for menn og kvinner (Nasjonalt kvalitetsregister for melanom, 2021).

Figur 3: Forekomst av melanom i hud etter geografisk region for menn og kvinner, i perioden 1991–2020, for menn og kvinner (Nasjonalt kvalitetsregister for melanom, 2021)
Figur 3: Forekomst av melanom i hud etter geografisk region for menn og kvinner, i perioden 1991–2020, for menn og kvinner (Nasjonalt kvalitetsregister for melanom, 2021)

Figur 4: 5-års relativ overlevelse for pasienter med fjernmetastase (Nasjonalt kvalitetsregister for melanom, 2021)
Figur 4: 5-års relativ overlevelse for pasienter med fjernmetastase (Nasjonalt kvalitetsregister for melanom, 2021)

Siste faglige endring: 05. juli 2023