Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.2. Mortalitet

Dødelighet av melanom har også økt gjennom hele perioden (Figur 1), men mest for menn over 60 år (Larsen, 2019). For de yngste aldersgruppene (<40 år) er dødeligheten uforandret gjennom hele perioden. I 2020 var dødeligheten for kvinner og menn henholdsvis 3.8 og 6.8 per 100 000. Andelen pasienter som diagnostiseres i T-stadium 1 (≤1 mm) er 56.1 % (2020), til sammenligning er denne andelen >70 % i Australia. Sammenlignet med andre land med tilsvarende høy forekomst har Norge høyere andel tykkere tumorer, høyere andel av nodulært melanom og mer avansert stadium ved diagnose (Robsahm et al., 2018). Dødelighetsraten i Norge er på nivå er på 2. plass i verden, bak New Zealand, som har dobbelt så høy forekomst av melanom i hud (Sung et al., 2021).

Siste faglige endring: 05. juli 2023