Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.4. Fastlegens rolle for pasienter som er i kontrollopplegg etter behandling for malignt melanom

Vel halvparten av alle pasienter behandlet for malignt melanom får residiv. Av disse er vel 20 % lokale residiv, 50 % i regionale lymfeknuter og 30 % fjernmetastaser (Rueth et al., 2014).

Vel 80 % av residiv etter gjennomgått malignt melanom kommer i løpet av de første 3 årene etter behandling, selv om residiv etter mange år også er beskrevet.

Første kontroll etter behandling for kutant malignt melanom stadium I og II skal foregå hos hudlege som skisserer videre kontrollopplegg ut fra gjeldende retningslinjer. Videre oppfølging kan skje hos fastlege, men pasienter i risikogrupper som familiær opphopning, atypisk nevus­syndrom eller flere primære melanomer, bør helt eller delvis følges opp av hudlege. Deretter er kontrollerende lege ansvarlig for oppfølging og eventuelt henvisning tilbake til spesialisthelsetjenesten.

Anamnese: vekttap, smerter, nye symptomer. Spørre om pasienten gjør selvundersøkelse da pasienten er den viktigste i kontrollopplegget.

Klinisk undersøkelse: Inspeksjon og palpasjon av operasjonsarr og området fra arr til nærmeste lymfeknutestatsjon for å oppdage satellitt og in-transit metastaser.

Palpasjon av alle lymfeknutestasjoner og inspeksjon av hudoverflaten.

For nærmere beskrivelse se kapittel Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling om oppfølgning og etterkontroll.

Sist faglig oppdatert: 22. mai 2020