Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.6. Fastlegens rolle for overlevere etter malignt melanom

Pasienter med tynne melanom (<1 mm) i radial vekstfase har 95 % 5-års overlevelse, mens tykkelse >4 mm kombinert med ulcerasjon er assosiert med ca. 50 % 5-årsoverlevelse (Balch et al., 2009).

Det vises for øvrig til dokumentet om fastlegenes rolle ved kreft på Helsedirektoratets nettsider:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/kreft/fastlegens-rolle-ved-kreft#oppfølging-av-kreftoverlevere

Tilbakefall eller spredning

Ved maligne melanomer er lokal spredning til hud og lymfeknuter vanligst, men spredning til lever, lunge, hjerne og underhud er ikke uvanlig. Det er fjernmetastasene som tar livet av pasienten.

Sist faglig oppdatert: 22. mai 2020