Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.4. Stadieinndeling

pT – primærtumor
pN – regional lymfeknute
pM – fjernmetastase

pT1 ≤ 1.0 mm tykkelse*

1a: uten ulcerasjon og < 0,8 mm
1b: med ulcerasjon og < 0,8 mm eller 0,8–1,0 mm med eller uten ulcerasjon

pT2 > 1.0–2.0 mm tykkelse

2a: uten ulcerasjon
2b: med ulcerasjon

pT3 > 2.0–4.0 mm tykkelse

3a: uten ulcerasjon
3b: med ulcerasjon

pT4 > 4.0 mm tykkelse

4a: uten ulcerasjon
4b: med ulcerasjon

pN1 metastase til 1 regional lymfeknute eller mikrosatelitt, satellitt eller in-transit metastase uten regionale lymfeknutemetastaser

1a: Èn klinisk okkult metastase (dvs detektert ved SLN biopsi)
1b: Èn klinisk erkjennbar metastase
1c: Mikrosatelitt, satellitt eller in-transit metastase uten regional lymfeknutemetastase

pN2 metastase til 2–3 regionale lymfeknuter, eller påvist in-transit, satellitt og/eller mikrosatelittmetastase med èn lymfeknutemetastase

2a: To eller tre klinisk okkulte lymfeknutemetastaser (dvs. detektert ved SLN-biopsi)
2b: To eller tre lymfeknutemetastaser, hvorav minst èn er klinisk påvisbar
2c: Satellitt, mikrosatelitt eller in-transitmetastase med bare èn regional lymfeknutemetastase

pN3 Metastaser til 4 eller flere regionale lymfeknuter, eller sammenvokste lymfeknuter, eller kombinasjon in-transit/satellitt metastase(r) og 2 eller flere regionale lymfeknutemetastase(r)

3a: 4 eller flere klinisk okkulte lymfeknutemetastaser (dvs. detektert ved SLN-biopsi)
3b: 4 eller flere lymfeknutemetastaser, hvorav minst èn er klinisk påvisbar
3c: Satellitt, mikrosatelitt eller in-transitmetastase med to eller flere regionale lymfeknutemetastaser

* Klinisk okkult: Histologisk påvisbare metastaser detektert ved lysmikroskopisk eller immunhisto­kjemisk undersøkelse (med minst 1 melanocyttmarkør). Det er ingen nedre grense for hva som defineres som metastase (se kommentarer foran).

Sist faglig oppdatert: 22. mai 2020