Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.6. Melanom multidisiplinært team (MDT)

Melanom-MDT bør ha ukentlige møter for å sikre god utredning og behandling av melanom­pasienter. Det foreligger ikke evidens for effekten på MDT-møter for melanom, men det er vist å øke overlevelse og kvalitet ved andre tumortyper (Kesson, Allardice, George, Burns, & Morrison, 2012; Sainsbury, Haward, Rider, Johnston, & Round, 1995), og det antas å ha samme virkning for melanompasienter. Den tverrfaglige tilnærmingen gjør at videre utredning avklares i møtet, tidstap unngås og muligheter for kliniske studier er oppdatert.  Pasienter med metastaser stadie­inndeles som angitt i kapittel Stadieinndeling,og pasienter i stadium III og IV bør diskuteres. Pasienter i stadium I og II behøver normalt ikke å diskuteres i MDT-møte, men kan følges videre av hudlege og fastlege. Andre pasienter med vanskelige lokalisasjoner, vanskelige patologi­vurderinger og/eller vanskelige bildeutredninger, er det naturlig å ta opp på møtet. Ved manglende erfaring anbefales det å henvise videre til universitetsykehusenes melanom-MDT.

Fastlege og involverte lokalsykehus får tilbakemelding av konklusjon fra melanom-MDT.

I melanom-MDT bør følgende personer stille:

  • Forløpskoordinator
  • Spesialist i plastikkirurgi/annen spesialist med erfaring med melanomkirurgi
  • Spesialist i onkologi med erfaring med behandling av melanompasienter
  • Spesialist i radiologi
  • Spesialist i nukleærmedisin
  • Spesialist i hudpatologi

Lege i spesialisering som har melanompasienter bør delta som læringsarena; herunder presentere pasienter, skrive referat og følge opp MDT-vedtak.

Spesialist i hud- og veneriske sykdommer deltar ved behov.

Andre spesialiteter: ØNH/hjertekirurg / gynekolog/ gastrokirurg deltar ved behov.

Sist faglig oppdatert: 22. mai 2020