Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.6. Beslutninger i Beslutningsforum (Nye Metoder)

Beslutningsforum besluttet 20. oktober 2014 følgende:

«Inntil resultat av fullstendig metodevurdering foreligger, kontinueres bruk av Ipilimumab ved lokalavansert og metastatisk malignt melanom».

Den 25. november 2015 besluttet Beslutningsforum at PD-1-hemmerne Nivolumab (Opdivo®) og Pembrolizumab (Keytruda®) kan:

«innføres til behandling av lokalavansert og metastaserende malignt melanom. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud».

Den 24. april 2016 tok Beslutningsforum stilling til bruk av kombinasjonsbehandling av BRAF-hemmeren Dabrafenib (Tafinlar®) og MEK-hemmeren Trametinib (Mekinist®), samt bruken av BRAF-hemmerne Vemurafenib (Zelboraf®) og Dabrafenib (Tafinlar®):

 1. «Kombinasjonsbehandling med MEK-hemmere og BRAF-hemmere innføres ved inoperabelt eller metastatisk malignt melanom.
 2. Kombinasjonen dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) har med gjeldende priser lavest legemiddelkostnad og skal brukes.
 3. Ved fremtidige prisendringer skal kombinasjonen med laveste pris benyttes.
 4. BRAF-hemmerne vemurafenib (Zelboraf) og dabrafenib (Tafinlar) i monoterapi videreføres som behandling av inoperabelt eller metastatiskt malignt melanom (for pasienter med mutasjon i BRAF-genet).
 5. Beslutningen gjelder kun, dersom kostnadene holdes på samme nivå eller lavere enn det som nå er gjeldende pris. Ved fremtidig godkjent utvidelse av indikasjoner for aktuelle medikamenter skal samme pris gjelde for alle indikasjoner.»

Den 9. juni 2017 tok Beslutningsforum stilling til bruk av Nivolumab (Opdivo®) i kombinasjon med Ipilimumab (Yervoy®) ved avansert malignt melanom:  «Nivolumab (Opdivo®) i kombinasjon med Ipilimumab (Yervoy®) innføres til førstelinjebehandling av pasienter med avansert inoperabel føflekkreft (malignt melanom).»

Den 23. september 2019 tok Beslutningsforum en vurdering av kombinasjonen Encorafenib (Braftovi®) og Binimetinib (Mektovi®) til behandling av voksne pasienter med ikke-operabelt eller metastatisk melanom med BRAF V600 mutasjon. Beslutningen ble da endret:

 1. «Encorafenib (Braftovi®) i kombinasjon med binimetinib (Mektovi®) kan innføres til behandling av voksne pasienter med ikke operabelt eller metastatisk melanom med BRAF V600 mutasjon.
 2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
 3. Kombinasjonen forutsettes å inngå i neste anbud med virkning fra 1. april 2020.»

Anbefalinger

Pasienter med inoperabel stadium III eller stadium IV med BRAF-mutasjon:

 • 1. linje:
  • PD-1 hemmer (A)
  • Hos nøye selekterte pasienter med god funksjonsklasse og som er informert om og villig til å akseptere en høyere risiko for bivirkninger, kan kombinasjonen av nivolumab og ipilimumab vurderes. (A)
 • 2. linje:
  • BRAF hemmer i kombinasjon med MEK hemmer (A). Det forventes ikke effekt av å legge til MEK hemmer ved allerede utviklet resistens mot BRAF hemmer. MEK hemmeren gis ikke som monoterapi.
  • BRAF hemmer (A).
  • Dersom pasienten initialt responderte på PD-1 hemmer, kan ipilimumab forsøkes i 2. linje. Dette forutsettes også at pasienten er i god funksjonsklasse, har lite tumor volum og langsomt utviklende sykdom (C).
 • Forventet respons ved kjemoterapi er svært liten hos BRAF muterte, men kan vurderes unntaksvis hos pasienter med god funksjonsklasse og som har kontraindikasjoner for immunterapi og BRAF hemmere (B).

Pasienter med inoperabel stadium III eller stadium IV uten BRAF-mutasjon:

 • 1. linje:
  • PD-1 hemmer (A)
  • Hos nøye selekterte pasienter med god funksjonsklasse og som er informert om og villig til å akseptere en høyere risiko for bivirkninger, kan kombinasjonen av nivolumab og ipilimumab vurderes. (A)
 • 2. linje:
  • Dersom pasienten initialt responderte på PD-1 hemmer kan ipilimumab forsøkes i 2. linje. Dette forutsetter også at pasienten er i god funksjonsklasse, har lite tumor volum og langsomt utviklende sykdom (C).
  • Forventet respons ved kjemoterapi er liten, men kan vurderes unntaksvis hos pasienter med god funksjonsklasse som har kontraindikasjoner immunterapi (1. linje) og pasienter som progredierer på immunterapi (2. linje) (A).

Pasienter med behandlingsresistente multiple metastaser til en underekstremitet:

 • ILP (isolated limb perfusion) (B)

Pasienter med behandlingsresistente hudmetastaser:

 • Elektrokjemoterapi (B)

Sist faglig oppdatert: 22. mai 2020