Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 15.11Oppdatering av retningslinjene

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer vil oppdateres etter følgende prosess:

Utviklingen på fagområdet går raskt og det kommer hyppig nye metoder og medikamenter. Helsedirektoratet tar derfor sikte på å oppdatere dette handlingsprogrammet årlig.

Nye metoder

Utviklingen på dette fagområdet går raskt og det behandles stadig nye metoder (medika­menter) i Nye Metoder og Beslutningsforum som gjelder disse pasientgruppene. For full­stendig oppdatert informasjon om metoder som er til behandling eller er behandlet i Nye Metoder, se nettsidene til Nye Metoder

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021