Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.16Veiledende dosejusteringer ved benmargs- og nyresvikt

Pegylert G-CSF bør alltid prøves for å opprettholde doseintensitet.

Melfalan og cyklofosfamid ved benmargssvikt

Nadirverdier (3 uker efter kur):
Neutrofile <0,5 x 109/l eller trombocytter <50 x 109/l: Neste dose reduseres med 25 %.
Neutrofile >2 x 109/l og trombocytter >120 x 109/l: Neste dose økes med 25 %.

Før oppstart neste syklus:
Neutrofile <1,5 x 109/l og trombocytter <100 x 109/l:
Behandlingen utsettes en uke. G-CSF bør iverksettes.
Se Felleskatalog for andre medikamenter.

Ved nyresvikt

Melfalan 25–50 % reduksjon ved GFR 30–50 ml/min, 50–75 % reduksjon ved eGFR<30 ml/min.

Cyklofosfamid er upresist rapportert i litteraturen, 25–50 % reduksjon er anbefalt ved 25–75 % reduksjon av clearance.

Thalidomid, bortezomib, bendamustin, carfilzomib, daratumumab og pomalidomid kan gis i full dose ved nyresvikt, men det er mindre erfaring ved alvorlig nyresvikt (GFR<10 ml/min).

Revlimid kan startes i 15 mg ved eGFR <30 ml/min, men man må følge celletall og kreatinin ukentlig i startfasen.

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021