Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.15. Tromboseprofylakse

Tromboseprofylakse ved thalidomid, lenalidomid og pomalidomid:

  • Acetylsalicylsyre 75 mg. Hvis pasienten har ≥2 risikofaktorer eller hvis medikamentene kombineres med antracyklin, bør warfarin eller lavmolekylært heparin (enoxaparin 40 mg eller ekvivalent) brukes. DOAC kan også brukes.

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021