Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.7. Allogen stamcelletransplantasjon

Allo-SCT er det eneste dokumenterte kurative behandlingsalternativ for KML, men er for­bundet med prosedyrerelatert morbiditet og mortalitet samt en ikke ubetydelig risiko for sene tilbakefall. Det er så langt ikke sikre holdepunkter for at forutgående imatinibbehandling påvirker resultatene av allo-SCT (evidensgrad C). Forutsatt vedvarende kronisk fase etter svikt på imatinib og lav EBMT-score (Gratwohl et al., 2009) (se kapittel Akutt myelogen leukemi (AML)) er resultatene gode (Saussele et al., 2010). De gode resultatene med imatinib har fortrengt allo-SCT som førstelinjebehandling ved KML i kronisk fase.

  • Allo-SCT bør alltid overveies som ved svikt på 2TKI (evidensgrad C).

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021