Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.6. Nyttige adresser / referanser for allmennpraktikere

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.

Nasjonalt handlingsprogram for diagnostisering, behandling og oppfølging av maligne lymfomer.

http://www.unn.no/category11934.html
Håndbok i Lindrende behandling.
Heftet er meget praktisk rettet og ble revidert 2012

www.kreftforeningen.no
Her ligger mye pasientrettet informasjon. Kreftforeningen har også mange gode brosjyrer for ulike kreftformer som kan bestilles. Dette gjelder også hefter om trygderettigheter, «Håndbok for foreldre med kreftsyke barn», «Når foreldre dør», «Mor eller far har kreft» osv.

www.cytostatikaboken.moses.no
Den elektroniske utgaven av cytostatikahåndboken, et viktig oppslagsverk for ulike cyto­statika­regimer og bivirkninger. I tillegg mye informasjon vedrørende håndtering av cytostatika, søl, avfall osv.

Revidert 2009.

www.legemiddelhandboka.no
I kapitlet om kreftsykdommer finnes kortfattede beskrivelser av legemiddelbehandling av blodkreftsykdommer.

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021