Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Myeloproliferative neoplasier (MPN)

Dette kapittelet omtaler diagnostikk og behandling av polycytemia vera, essensiell trombocytose, prefibrotisk myelofibrose, primær myelofibrose, sekundær myelofibrose og uklassifiserbare myeloproliferative tilstander.

Mens kronisk myelogen leukemi er omtalt i eget kapittel, omtales ikke kronisk nøytrofil leukemi og kronisk eosinofil leukemi i handlingsprogrammet for maligne blodsykdommer

Kapittelet er oppdatert i henhold til siste 5. utgave av WHO klassifikasjon (2022) for diagnostikk. I tillegg til 5. utgave av WHO klassifikasjonen foreligger det fra 2022 også et alternativt klassifikasjonssystem, International Consensus Classification (ICC). For de myeloproliferative sykdommene er det ingen forskjeller mellom WHO og ICC er klassifikasjonene, og nytt klassifiseringssystem har derfor ingen betydning for dette handlingsprogrammet.

Fortsatt er det viktig å bruke de diagnostisk kriteriene til diagnostikken av de ulike diagnosene, både hoved- og bikriterier.

Kapittelet er også oppdatert ihht. ny retningslinjer for risikostratifisering og behandling av MPN.

6.1. Introduksjon

6.2. Diagnostikk ved MPN

6.3. Risikoklassifisering og behandlingsanbefalinger

6.4. Behandling av MPN

Siste faglige endring: 21. desember 2023