Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.7. Allogen stamcelletransplantasjon

Allo-SCT er et kurativt behandlingsalternativ for KML, men er forbundet med prosedyrerelatert morbiditet og mortalitet samt en ikke ubetydelig risiko for sene tilbakefall. Det er så langt ikke sikre holdepunkter for at forutgående TKI behandling påvirker resultatene av allo-SCT (evidensgrad C - D). Forutsatt vedvarende kronisk fase etter behandlingssvikt på  2 ulikeTKI og lav EBMT-score (Gratwohl et al., 2009) (se kapittel Akutt myelogen leukemi (AML))  er resultatene gode (Saussele et al., 2010). De gode resultatene med imatinib og andre TKI`er har fortrengt allo-SCT som førstelinjebehandling ved KML i kronisk fase.

  • Allo-SCT bør overveies ved svikt på en 2TKI (evidensgrad C).
 

Siste faglige endring: 23. desember 2021