Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.1. Hodgkin lymfom – overlevelse og prognostiske faktorer

Overlevelsen ved HL har bedret seg betydelig gjennom de siste 50 år (se figur 3, i Epidemiologi). Dette anses å skyldes effektive cytostatikaregimer og bedret bruk av strålebehandling, men også en mer fullstendig utredning slik at pasientene kommer i riktig behandlingskategori. Det er ingen forskjell i overlevelse mellom ulike histologiske undergrupper eller for kvinner sammenliknet med menn (se figur 3, i Epidemiologi).

Prognostiske faktorer ved begrenset sykdom (stadium I-IIA) 

Basert på data fra flere grupper er følgende risikofaktorer av prognostisk ugunstig betydning (Hasenclever & Diehl, 1998).

 1. SR > 50
 2. > 2 lymfeknutestasjoner involvert
 3. Sykdom under diafragma (med unntak av ensidig lyskeaffeksjon)
 4. Lymfocyttfattig histologi
 5. Bulky sykdom ≥ 10 cm

Prognostiske faktorer ved utbredt sykdom (stadium IIB-IV)

Basert på en multisenterstudie for prognostiske variabler hos pasienter som har fått «state of the art» kjemoterapi har det vært mulig å påvise følgende syv faktorer som uavhengige ugunstige prognostiske faktorer i multivariatanalyse (Hasenclever & Diehl, 1998):

 1. Alder > 45 år
 2. Albumin ≤ 40 g/L
 3. Hemoglobin < 10,5 g/dL
 4. Menn (mot kvinner)
 5. Stadium IV
 6. Leukocytose ≥ 16 x 109/L
 7. Lymfopeni < 0,6 x 109/L

De ulike risikofaktorene har tilnærmet like stor betydning, og man kan derfor legge sammen faktorene. Antallet faktorer kan derfor benyttes for å estimere en såkalt international prognostic score, IPS, som sier noe om prognose.

Siste faglige endring: 06. mars 2023