Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Overlevelse og prognostiske faktorer

Både for HL og NHL er høy alder, B-symptomer og nedsatt allmenntilstand funnet å være forbundet med redusert kreftspesifikk overlevelse. I store retrospektive multisenter-undersøkelser har også andre faktorer vist seg å ha prognostisk betydning (se senere). Registrering av allmennsymptomer gjøres både ved HL og NHL. B-symptomer forekommer hos 38 % av pasientene med HL og er dobbelt så hyppig (37 %) ved aggressive NHL sammenliknet med indolente NHL (19 %) (DNR-materiale).

5.1. Hodgkin lymfom – overlevelse og prognostiske faktorer

5.2. Non-Hodgkin lymfom – overlevelse og prognostiske faktorer

Siste faglige endring: 06. mars 2023