Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Epidemiologi

n-Hodgkin lymfomer (NHL) utgjør ca. 3 % av alle ondartede sykdommer diagnostisert i Norge hvert år. Til sammen utgjorde dette 1232 nye tilfelle i 2021 (Larsen, 2022). Ratio mellom menn og kvinner er 1.2. Fordelingen mellom indolente og aggressive NHL er tilnærmet lik. Det har vært en klar økning i insidens over tid, som vist i figur 2. Bedring i diagnostikk og klassifikasjon av lymfomer har ført til en 10–15 % skifte fra Hodgkin lymfom (HL) til NHL. Selv om det har vært en økende insidens for de fleste NHL, er økningen mest markant for diffust storcellet B-celle lymfom (Ekström-Smedby, 2006). Insidensen av de enkelte NHL varierer mye i forskjellige aldersgrupper, men er totalt sett økende med alder (figur 2). NHL er en sjelden sykdom i barnealder, med dominans av diffust storcellet B-cellelymfom og Burkitt lymfom. Anvendelse av intensive leukemi-regimer har ført til en utmerket overlevelse hos barn. Diffust storcellet B-cellelymfom forekommer i alle aldersgrupper, med økende insidens hos de eldre og med median debutalder på ca. 65 år. Derimot er indolent NHL en meget sjelden sykdom under 30 år. Median debutalder for follikulære lymfomer er rundt 60 år. Omtrent 14500 personer lever i Norge i dag etter behandling for NHL (Larsen, 2022).

HL er langt sjeldnere enn NHL, og insidensen er noe høyere blant menn enn kvinner (figur 3). Det ble diagnosisert 141 tilfelle i Norge i 2012 (Larsen, 2016). Insidensen av HL har vært relativt jevn over tid (figur 3). Årsaken kan være endringer i diagnostiske kriterier. Insidenskurven for HL er bimodal relatert til alder: den første toppen observeres hos unge voksne i aldersgruppen 15–34 år, den andre hos de eldre (> 50 år). Klassisk HL utgjør ca. 95 % av tilfellene og nodulært lymfocyttrikt HL bare 5 %. Undergruppene av klassisk HL; nodulær sklerose, blandet cellula­ritet, lymfocyttrikt og lymfocyttfattig står for henholdsvis 45 %, 40 %, 5 % og 5 % av tilfellene. Omtrent 2800 personer lever i Norge i dag etter behandling for HL (Larsen, 2016).

Figur 3: Utvikling i insidens, dødelighetsrater og 5-års relativ overlevelse for kvinner og menn med Hodgkin lymfom. Kreftregisteret 2021
Figur 3: Utvikling i insidens, dødelighetsrater og 5-års relativ overlevelse for kvinner og menn med Hodgkin lymfom. Kreftregisteret 2021

Siste faglige endring: 06. mars 2023