Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

16.9. Arbeidsform og deltagere

Handlingsprogrammet /oppdateres av en oppdateringsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet. Representantene i gruppen er utnevnt av de regionale helseforetakene. Helsedirektoratets bearbeidelse og gjennomgang av utkast til handlingsprogram, blir handlingsprogrammet publisert på temasiden om kreft.

Dette er en 27. utgave av Nasjonalt handlingsprogram med retningslinje for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom.

Arbeidsgruppe

Navn

 

Spesialitet

Helseforetak

Odd Terje Brustugun

 

ot.brustugun@gmail.com

Onkolog

Vestre Viken, HSØ

Bjørn Henning Grønberg

bjorn.h.gronberg@gmail.com

Onkolog

St. Olavs, HM

Al-Zubaydi, Mohammed Modar Saad

mohammed.modar.saad.al-zubaydi@helse-bergen.no

Onkolog

Helse Bergen, HV

Maria Moksnes Bjaanæs

mamok@ous-hf.no

Onkolog

OUS, HSØ

Nina Helbekkmo

 

nina.helbekkmo@unn.no

Onkolog

UNN, HN

Carin Elisabeth Meltzer

camelt@ous-hf.no

Radiolog

OUS, HSØ

Per Magnus Haram

per.magnus.haram@stolav.no

 

Thoraxkirurg

St. Olavs, HM

Sissel Wahl

sissel.gyrid.freim.wahl@stolav.no; sgfwahl@gmail.com

Patolog

St. Olavs, HM

Henning Langen Stokmo

hensto@vestreviken.no

Nukleærmedisiner

Vestre Viken, HSØ

Terje Tollåli

terje.tollali@nlsh.no

Lungelege

Nordlandssykehuset Bodø, HN

Lars Fjellbirkeland

 

lars.fjellbirkeland@medisin.uio.no

Lungelege

OUS, HSØ

Håkon Olav Leira

 

hakon.o.leira@ntnu.no

Lungelege

St. Olavs, HM

Martin Petersen

martin.petersen@sus.no

Lungelege

Helse Stavanger, HV

Ellen Fagerberg

ellen.anita.fagerberg@abildso.nhn.no; ellen@abildsolegene.no

Fastlege

Oslo

Line Cecilie Christiansen

linececilie.christiansen@gmail.com

Fastlege

Stavanger

Kontaktpersoner i Helsedirektoratet 

Borghild Svorken, seniorrådgiver, Avdeling fagutvikling spesialisthelsetjenester

Fagansvarlig på kreftområdet er Sissi Espetvedt: sissi.leyell.espetvedt@helsedir.no 

Siste faglige endring: 02. juli 2024