Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11. Nevroendokrine lungesvulster (karsinoid og storcellet nevroendokrint karsinom)

Under nevroendokrine lungesvulster hører de lavgradig maligne typiske karsinoidene (TC), de intermediært maligne atypiske karsinoidene (AC), og de høygradig maligne storcellede nevroendokrine tumorene (LCNEC) samt småcellet lungekreft (SCLC). De har til felles evnen til å syntetisere neuropeptider og tilstedeværelsen av nevroendokrine korn ved elektronmikroskopi av cellene. De skiller seg fra hverandre klinisk, epidemiologisk, og ved sine molekylære og histomorfologiske karakteristika. Karsinoidene har sannsynligvis annen opprinnelse enn de høymaligne variantene (Fernandez-Cuesta et al., 2014).

Karsinoidene som gruppe utgjør ca 2 % av all lungekreft, og typiske karsinoider er 8-10 ganger så vanlige som de atypiske. LCNEC utgjør ca 3 % av svulstene mens SCLC er den klart vanligste med ca 16 % av alle diagnostiserte tilfeller av lungekreft. SCLC omtales i kapittel 9 og 10.

Det ble i 2021 publisert europeiske retningslinjer for håndtering av pulmonale og thymiske karsinoider (Baudin, Caplin, Garcia-Carbonero, Fazio, Ferolla, Filosso, Frilling, de Herder, Hörsch, Knigge, Korse, Lim, Lombard-Bohas, Pavel, Scoazec, Sundin, Berruti, et al., 2021). En grundig amerikansk oversiktsartikkel understreker også at det er få gode studier på denne diagnosegruppen (Wolin, 2017).

For klassifisering og patologisk vurdering av nevroendokrine neoplasmer, se kapittel 6.9.4.

11.1. Typiske og atypiske karsinoide svulster

11.2. Storcellet nevroendokrint karsinom (LCNEC)

Siste faglige endring: 09. april 2024