Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Kurativ behandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

Kirurgi eller stråleterapi kan gi helbredelse ved ikke-småcellet lungekreft i stadium I-III. Operasjon skal anbefales til pasienter i tidlige stadier som er medisinsk og teknisk operable. Hos pasienter i stadium I-III som er inoperable eller som ikke ønsker operasjon er strålebehandling et alternativ. Kjemoterapi alene er ikke kurativt, men kan sammen med kirurgi og/eller strålebehandling øke muligheten for helbredelse.

 • I stadium I anbefales kirurgi alene. For medisinsk inoperable pasienter er kurativ strålebehandling et alternativ.
 • I stadium II kombineres kirurgi med adjuvant kjemoterapi hos pasienter under 70 år. Medisinsk inoperable pasienter i stadium II kan få strålebehandling, eventuelt kombinert med kjemoterapi.

Stadium III er en heterogen gruppe der optimal behandling differensieres i forhold til T- og N-stadium. Kurativ eller ikke-kurativ behandlingsintensjon må vurderes i forhold til definerte prognostiske faktorer. Allmenntilstand (performance status/ECOG-status) er det viktigste kriterium, og ved ECOG-status 2 eller dårligere er kurativt opplegg neppe indisert. Alder, vekttap og tumorstørrelse må også tas i betrakning, men bør ikke enkeltvis være ekskluderende for kurativ intensjon.

 • Stadium IIIA - ulike behandlingsalternativer:
  • konkomitant kjemoradioterapi (anbefales på bakgrunn av best dokumentasjon)
  • sekvensiell kjemoradioterapi
  • kirurgi kan være aktuelt hos utvalgte pasienter, da ofte i kombinasjon med onkologisk behandling
 • Stadium IIIB er inoperable, men vurderes for kurativ kjemoradiasjon
  • konkomitant kjemoradioterapi (anbefales på bakgrunn av best dokumentasjon)
  • sekvensiell kjemoradioterapi

Pasienter med stadium III-sykdom og redusert allmenntilstand eller annen negativ prognostisk faktor er aktuelle for ikke-kurativ behandling, men bør likevel diskuteres i tverrfaglig møte (Se Kapittel Ikke-kurativ behandling av NSCLC).

7.1. Kirurgi

7.2. Strålebehandling

7.3. (Neo-)adjuvant medikamentell behandling

7.4. Non-kirurgisk behandling av stadium II/III

7.5. Sulcus superior tumor (Pancoast-tumor) og lokalavanserte brystveggsvulster

7.6. Oppfølging og etterkontroll etter kurativ behandling for lungekreft

Sist faglig oppdatert: 06. januar 2023