Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.2Forløpstider for lungekreft

Pakkeforløp for lungekreft er basert på faglige retningslinjer i Nasjonalt handlingsprogram for lungekreft.

Tabell 1: Pakkeforløpstider for lungekreft

Tidsperiode

Behandlingstype

Antall kalenderdager

Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling

 

7

Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)

 

21

Fra avsluttet utredning til start behandling

Kirurgisk behandling

14

Fra avsluttet utredning til start behandling

Medikamentell behandling

7

Fra avsluttet utredning til start behandling

Strålebehandling

14

Fra henvisning mottatt til start behandling

Kirurgisk behandling

42

Fra henvisning mottatt til start behandling

Medikamentell behandling

35

Fra henvisning mottatt til start behandling

Strålebehandling

42

Se pakkeforløp for lungekreft

Det er utarbeidet egne diagnoseveiledere for fastleger for inngang til pakkeforløp.

Sist faglig oppdatert: 06. januar 2023