Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.12. Kreftmelding

Fra 2014 er den lovpålagte meldingen av alle nydiagnostiserte tilfeller av lungekreft i Norge blitt elektronisk (KREMT). Meldingen er modulbasert og delt inn etter hvor i forløpet av sykdommen pasienten er. I alt er det seks ulike moduler som kan bli aktuelle. Hvert foretak har eget, felles brukernavn og passord. Det er også mulig å få tilgang til statistikk fra egen helseinstitusjon. Meldingsmodulene er:

    1. Utredning: Leveres av sykehuset som har utredet og deltatt i avgjørelsen om behandlingsvalg. Skal leveres så snart behandlingsbeslutning er tatt.
    2. Strålebehandling: Leveres av den kreftavdelingen som utfører strålebehandling, uansett type eller intensjon.
    3. Medikamentell behandling: Leveres av den avdelingen som gir medikamentell behandling.
    4. Kirurgi: Leveres av kirurgisk avdeling så snart operasjonen er gjennomført.

Sist faglig oppdatert: 06. januar 2023