Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.5. Funksjonsstatus – Performance status (PS)

Pasientens funksjonsstatus skal beskrives i henhold til et standardisert klassifikasjonssystem. WHO (Performance status, PS) - og ECOG-klassifikasjonen er mye brukt, og inndelingen er tilnærmelsesvis lik.

Lungekreft - ECOG-status.png
Figur 13: ECOG-status

Anbefaling - lungefunksjon og preoperativ vurdering:

  • Kandidater for kurativ behandling anbefales vurdert i tverrfaglig møte (lungelege, onkolog, radiolog, nukleærmedisiner, patolog og torakskirurg) (B).
  • Spirometri og DLCO bør utføres på alle pasienter som planlegges operert / kurert for lungekreft (B).
  • Ved FEV1 og DLCO > 80 % av forventet og fravær av symptomer/tegn på redusert lungefunksjon, kan pasienten opereres med inntil pneumonektomi uten videre respirasjonfysiologisk utredning (B).
  • Dersom FEV1 og/eller DLCO < 80 % av forventet bør pasienten vurderes for cardiopulmonal belastningstest (B).
  • Dersom FEV1 og/eller DLCO er 40-80 % av forventet øker peri- og postoperativ risiko for lungekomplikasjoner, og en bør supplere utredningen med lavteknologisk belastningstest (Stair climbing test, 6MWT eller Shuttle Walk Test) samt kalkulere ppo FEV1 og ppo DLCO (C).
  • Dersom FEV1 og/eller DLCO < 40 % av forventet, bør en supplere utredningen med CPET, CardioPulmonary Exercise Test) som tredemølle eller sykkeltest (B).
  • Preoperativ kardiologisk vurdering bør følge standardisert utredning for non-kardial kirurgi (B).

 

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021