Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.10. Immunterapi

Våren 2022 ble det presentert svært lovende resultater i en studie med immunterapi, der pasienter med dMMR (MSI) rektumcancer stadium II og III fikk dostarlimab (PD-1-hemmer) neo-adjuvant i 6 mnd. Av 16 inkluderte pasienter hadde 12 nådd planlagt oppfølgingstid på 6 mnd etter avsluttet behandling. Alle 12 pasientene hadde oppnådd komplett klinisk respons ut fra klinisk undersøkelse, skopi med biopsier, MR, CT og PET/CT. (N Engl J Med 2022; 386:2363-2376).

I studien var det planlagt standard preoperativ kjemoradioterapi hvis viabel tumor etter immunterapi. Foreløpig har ingen hatt behov for slik behandling.

Dette er en fase II studie ved en singel institusjon med få pasienter. Det er fremdeles tidlig i oppfølgingen, og forfatterne understreker at resultatene må etterprøves i større prospektive studier. Men resultatene er usedvanlig lovende. Andelen dMMR/MSI ved rektumcancer er ca 3% (N Engl J Med 2022: 387;186 (letter)). Hvis det er gode resultater vedrørende langtidsoverlevelse, og disse pasientene kan slippe cellegift, strålebehandling og kirurgi, såkalt organbevarende behandling, så vil det være et stort fremskritt sammenlignet med standard behandling.

Det anbefales at alle pasienter med tykk- og endetarmskreft testes for dMMR/MSI som del av primær utredning, uavhengig av sykdomsstadium. Pasienter med lokalt avansert rektumcancer (LARC) med verifisert dMMR/ MSI vil kunne vurderes for behandling med immunterapi, men det vil spesielt gjelde pasienter der det er usikkerhet om man får til et radikalt inngrep uten optimal downstaging. Dette må gjøres i en i kontrollert setting med en standardisert og tett oppfølgning av pasientene, og helst i form av en klinisk studie.

Siste faglige endring: 11. mars 2024