Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Pakkeforløp

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft ble innført i helsetjenesten 1. mai 2015.

Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende, og er et stan­dard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunika­sjon/​dia­log med pasient og pårørende samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Pakke­forlø­pet starter når et helseforetak eller privat ideelt sykehus mottar en henvisning med begrun­net mis­tan­ke om kreft, eller når helseforetaket selv starter utredning med begrunnet mistanke om kreft.

Se kapittel Polypper i tykk- og endetarm og dysplasi ved ulcerøs kolitt for en diskusjon om prognostisk betydning av aktuelle symptomer som utløser pakkeforløp.

Les mer om pakkeforløpet med tilhørende forløpstider: Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft
Det er utarbeidet egne diagnoseveiledere for inngang til pakkeforløp.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til å sikre god struktur og logistikk i helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for personer som lever med kreft eller etter endt kreftbehandling. Les mer om Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.

Siste faglige endring: 20. desember 2023