Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.2. Forekomst etter landbakgrunn, utdanning og inntekt

En studie fra Kreftregisteret som så på forekomsten av kreft blant alle innvandrere i Norge fant betydelig redusert risiko for tykk- og endetarm for alle innvandrere samlet sett. Analysene som så på ulike landområder, fant at innvandrere, uansett hvilket landområde de kom fra, hadde lavere risiko enn norskfødte, og resultatene var like for menn og kvinner (Hjerkind et al., 2017).

Tykk- og endetarmskreft er en av de kreftformene som har vist klarest sammenheng med kost­hold, fedme og fysisk inaktivitet (World Cancer Research Fund & American Institute for Cancer Research). Flere studier har vist at det er en sammenheng mellom livsstil og sosioøkonomi. I Norge er dette blant annet vist i HUNT-studien hvor personer med høyere utdanning hadde lavere forekomst for usunn diett, røyking og fysisk inaktivitet (Krokstad et al., 2017). En rapport fra Kreftregisteret som så på risikoen for kreft i ulike inntekts- og utdanningsgrupper, fant imidlertid relativt små risikoforskjeller for tykk- og endetarmskreft i Norge. Den største forskjellen ble vist for endetarmskreft hvor kvinner og menn i den høyeste utdannings­katego­rien (høyskole/universitet) hadde 20 % redusert risiko sammenlignet med gruppen med lavest utdanning (grunnskole) (I. K. Larsen & Myklebust, 2019).

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022