Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Forekomst

Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftdiagnosen i Norge, og i 2020 ble det regist­rert nær 4 500 nye tilfeller (Cancer in Norway 2020: cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2021). Risikoen for tykktarmskreft er tilnærmet lik hos kvinner og menn, mens risikoen for endetarmskreft er 70 % høyere hos menn. Før fylte 80 år, vil 6 % av kvinnene og 7 % av mennene rammes av tykk- og endetarmskreft. Median alder ved diagnose er 73 år for tykktarmskreft, og 70 år for endetarmskreft. Tarmkreft opptrer veldig sjeldent før 40 år. De siste årene er det imidlertid observert en økt forekomst blant unge voksne i Nord-Amerika og Europa, inkludert Norge (Araghi et al., 2019; Vuik et al., 2019). Tall fra Kreftregisteret viser at det i perioden 2016–2020 i gjennomsnitt ble diagnostisert 9 nye tilfeller av tykk- og endetarm blant ungdom (10–19 år), og 86 nye tilfeller i aldersgruppen 20–39. De aldersspesifikke ratene, og den prosentvise fordelingen av tilfeller i de ulike aldersgruppene, er vist i figur 2.1.

Figur 2.1: Aldersspesifikk insidensrate, og prosentvis fordeling av tilfellene i aldersgrupper i Norge for perioden 2016–2020
Figur 2.1: Aldersspesifikk insidensrate, og prosentvis fordeling av tilfellene i aldersgrupper i Norge for perioden 2016–2020
Kilde: Data fra Kreftregisteret

Figur 2.2 viser utviklingen av tykk- og endetarmskreft i de nordiske landene fra 1950-tallet og frem til i dag. Norske kvinner har siden 1990 hatt den høyeste forekomsten av tykk- og ende­tarmskreft i Norden (Larønningen et al.), og norske kvinner har også den høyeste insidensen av tykk- og ende­tarms­kreft på verdensbasis (Ferlay et al., 2020). Blant menn har forekomsten vært høyest i Danmark og Norge. I 2014 innførte Danmark et screeningprogram for tarmkreft, og dette forklarer mye av økningen som ses det året. Programmet tilbød undersøkelse av usynlig blod i avføringstest til kvinner og menn i aldersgruppen 50–75 år.

Prognoser anslår at antall tilfeller av tykk- og endetarmskreft i Norge vil øke, og at det om 20 år vil være rundt 7 000 nye tilfeller årlig (Larønningen et al.). Det er en økning på 55 % fra dagens nivå. Endringene skyldes i hovedsak aldring i befolkningen. Disse framskrivningene er beregnet ved bruk av NORDPRED-pakken (Fekjær & Møller, [s.a.]), som er å finne på NORDCAN sine hjemmesider (Larønningen et al.).

Figur 2.2: Alderstandardiserte insidensrater for tykk- og endetarmskreft i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.
Figur 2.2: Alderstandardiserte insidensrater for tykk- og endetarmskreft i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.
Kilde: Data fra NORDCAN (Larønningen et al.)

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022