Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.4. Forebygging

Som forebygging står tiltak rettet mot livsstil sentralt. En oppsummering fra World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research anslår at en stor del av tilfellene av tykk- og endetarmskreft kan forebygges ved hjelp av endring av kosthold og livsstil (World Cancer Research Fund & American Institute for Cancer Research). Matvarer som mest sannsynlig reduserer risikoen for både tykk- og endetarmskreft er produkter som inneholder kostfiber, helkorn og melkeprodukter. I tillegg er fysisk aktivitet vist å redusere risikoen for tykktarmskreft, men det å være fysisk aktiv har liten effekt på risikoen for endetarmskreft. På den andre siden, er rødt, og særlig bearbeidet kjøtt, alkohol og fedme faktorer som øker risikoen for kreft i både tykk- og endetarm (World Cancer Research Fund & American Institute for Cancer Research).

Resultater fra randomiserte studier gir støtte for at både screening med sigmoidoskopi og testing for blod i avføring (Faecal occult bloood tests (iFOBT)) reduserer dødelighet av tykk- og endetarmskreft. Screening med sigmoidoskopi kan også redusere forekomst av tykk- og ende­tarmskreft. Imidlertid er det ikke avklart hvilken av disse screeningmetodene som egner seg best i et helhetlig folkehelseperspektiv (Holme, Bretthauer, Fretheim, Odgaard-Jensen, & Hoff, 2013; Holme et al., 2014). I perioden 2012–2019 ble det gjennomført et pilotprosjekt for å undersøke disse alternative screeningmetodene, og strategier for å opti­mali­sere et screeningprogram på nasjonalt nivå. Dette prosjektet inviterte 140 000 kvinner og menn i alderen 50–74 år fra fylkene Østfold, Akershus og Buskerud til å delta i prosjektet som hadde et randomisert design med en iFOBT-arm og en sigmoidoskopi-arm.

I løpet av 2022 starter det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft i Norge. Screeningen skal innføres gradvis, og tilbys til alle kvinner og menn det året de fyller 55 år. Standard screeningmetode er immunologisk test for blod i avføringen (iFOBT), og det er planlagt at personene blir invitert til screening annethvert år i 5 runder inntil de fyller 65 år.

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022