Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.1. Generelle risikofaktorer

Spesielt primær skleroserende kolangitt (PSC) utgjør en betydelig risikofaktor for alle typer kolangiocarcinomer, med livstidsrisiko på 10–20 % (Weismüller et al., 2017). For denne pasientgruppen vises til dedikerte internasjonale retningslinjer (EASL Clinical Practice Guidelines on sclerosing cholangitis, 2022).

Visse andre lever- og/eller gallegangssykdommer preget av kronisk inflammasjon medfører en økt risiko for utvikling av kolangiocarcinom, selv om kolangiocarcinom også kan oppstå spon­tant i en i utgangspunktet frisk lever. Gallegangssykdommer som primær biliær kolangitt (PBC), galle­stens­sykdom og enkelte typer koledochuscyster er assosiert med økt risiko for utvikling av kolangiocarcinom (Clements et al., 2020). I endemiske områder (Thailand, Kina (Valle et al., 2021)) er leverikter (liver flukes) den klart viktigste risiko­faktoren. De fleste kolangiocarcinomer i Norge oppstår hos pasienter uten kjente risikofaktorer.

Lang felles utførselsgang (ofte angitt til > 15 mm) for pankreassaft og galle («long common channel» eller «pancreato-biliary maljunction») er assosiert med utvikling av perihilært eller distalt kolangiocarcinom og galleblærekreft hos unge asiatiske kvinner (Hundal et al., 2014; Wernberg et al., 2014), men kanskje også hos vestlige pasienter (Muraki et al., 2022).

Noen koledochuscyster har malignt potensiale (se eget avsnitt Koledochuscyster).

Spesielle risikofaktorer for intrahepatisk kolangiocarcinom

Kronisk virale hepatitter (HBV, HCV), overvekt, metabolsk dysfunksjonsassosiert steatohepatitt (MASH) og levercirrhose er risikofaktorer, særlig for intrahepatisk kolangiocarcinom (Clements et al., 2020; Izquierdo-Sanchez et al., 2022).

Spesielle risikofaktorer for galleblærekreft

Norge er et lavinsidensland for galleblærekreft. Det rapporteres ca. 60–70 nye tilfeller per år. Rundt halvparten blir påvist etter kolecystektomi for antatt benign sykdom (insidentell GBC), og fanges først opp ved histologisk undersøkelse.

Kjente risikofaktorer for galleblærekreft er:

  • Neoplastiske polypper i galleblæren
  • Kronisk inflammasjon (gallesten/PSC).

Forkalket galleblære («porselensgalleblære») var tidligere ansett som en risikotilstand, men dette er betydelig tonet ned.

Pasienter med urfolksbakgrunn fra Chile/Andesplatået/Sørvest USA og pasienter fra noen regioner på det indiske subkontinent (bl.a. kvinner fra nord i India/Bangladesh og menn fra Korea) har svært forøket risiko for GBC. Det har også vært antydet økt risiko hos pasienter fra øst-europeiske land som Polen, Tsjekkia og Ungarn (Salazar et al., 2019; Valle et al., 2021).

Anbefaling:

  • Det skal utvises spesiell kreftmistanke ved galleblæresykdom/-plager hos pasienter med primær skleroserende kolangitt (PSC). Terskel for utredning og behandling skal være svært lav.

Anbefaling:

  • Det skal utvises spesiell kreftmistanke ved galleblæresykdom/‑plager med sannsynlig basis i kro­nisk inflammasjon hos pasienter fra høyinsidensområder. Terskel for utredning og behandling skal være svært lav.

Siste faglige endring: 28. mai 2024