Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Epidemiologi

Det angis ca. 180 nye tilfeller av kolangiocarcinomer (iberegnet galleblærekreft) per år i Norge. Det er stort sett adenocarcinomer, median alder er 73 år og forekomsten er 2–3 ganger høyere hos kvinner. Kolangiocarcinomer deles i fire grupper som adskiller seg fra hverandre mht. forekomst, biologi og behandling:

  • Intrahepatiske kolangiocarcinomer (IHCC)
  • Perihilære kolangiocarcinomer (PHCC), tidligere: Klatskin-svulster
  • Distale kolangiocarcinomer (DCC)
  • Galleblærecancer (GBC)

Fem-års overlevelse for alle kolangiocarcinomer rapporteres av Kreftregisteret (Larsen, 2021) å være omtrent 25 % – iberegnet insidentell galleblærekreft. For etablert tumor på diagnosetidspunktet anslås at færre enn en tredjedel av pasientene vil kunne tilbys kirurgisk behandling med kurativt siktemål. Publisert overlevelse for reseserte pasienter er avhengig av stadium og type og vil derfor være tungt påvirket av seleksjon til kirurgi.

2.1. Generelle risikofaktorer

Sist faglig oppdatert: 05. mai 2023