Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.4. Biobank

Ved utredning, diagnostikk og behandling av kreft hos barn er prøvetagning til diagnostiske bio­banker sentralt, i form av blod- og benmargsutstryk, benmargsaspirat, cerebrospinalvæske og biopsier fra tumorvev. Det er vesentlig at de vevsprøvene som lagres i patologiavdelingenes diagnostiske biobanker, ivaretas på en slik måte at overskuddsmateriale kan brukes til supple­rende undersøkelser dersom ny kunnskap viser at dette kan få konsekvenser for utredning, diagnostikk eller behandling, og til forskningsdrevet behandlingsutvikling.

I tillegg til de diagnostiske biobankene har man i dag en forskningsbiobank for barnekreft; Den Nasjonale Barnekreftbiobanken (NBB). NBB er en samling av biologisk vev (tumorvev, blod­prøver, spinalprøver, benmargsprøver, hår, urin og avføring) og data fra barn diagnostisert med kreft. Biobanken ble etablert ved Oslo Universitetssykehus i 2017 (OUS – Barnebiobank-Barnekreft), deretter utvidet til nasjonal biobank (den Norske Barnekreftbiobanken NBB) i 2019. NBB er godkjent som en generell forskningsbiobank av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), ref 2016/943/REK sør-øst. Oslo Universitetssykehus er forsk­nings­ansvarlig institusjon for biobanken. Biobanken er forankret i et nasjonalt konsortium (Nasjonalt konsortium for barnekreftbiobanken) og er basert på en konsortieavtale mellom partene som representerer våre 4 helseregioner. Hovedformålet med innsamling av materiale i NBB er forskning som kan bidra til økt forståelse av etiologi, patogenese, forebygging, diagnos­tikk, behandling, omsorg eller oppfølgning av barnekreft. Utlevering/bruk av biologisk materiale/​data til forskningsprosjekter skal ligge innenfor formålet med biobanken slik det er beskrevet, og skal være i tråd med forskningsprotokollen og nødvendige godkjenninger som gjelder for de enkelte forskningsprosjekter som søker om å få utlevert/bruke biologisk materiale/​data fra NBB. Informasjon om NBB og søknadsprosessen for utlevering av materiale ligger på nettsiden.

Siste faglige endring: 26. mai 2020